Digitale Kliniek, compliance, keurmerken en normen.

Digitale Kliniek helpt je om te voldoen aan keurmerken en normen zoals het ZKN-Keurmerk, ISO9001, NEN8009 en het toetsingskader particuliere klinieken van IGJ.

Vaak horen wij de vraag ‘In hoeverre voldoen we nu als kliniek aan deze keurmerken en normen?’ In Digitale Kliniek heb je de mogelijkheid om alle documenten te koppelen aan een artikel van een keurmerk of een norm. De gebruikers van Digitale Kliniek kunnen zien dat het document aan een artikel van een keurmerk of een norm is gekoppeld. Teven is er zichtbaar welk keurmerk of welke norm dit is. Als de gebruiker op de titel van het keurmerk of de norm klikt wordt het desbetreffende artikel weergegeven. Hiermee ontstaat meer besef bij de gebruikers van Digitale Kliniek waarom zaken die door medewerkers vaak als een last worden gezien, toch uitgevoerd moeten worden. De kwaliteitsmedewerkers kunnen op eenvoudige wijze zien welke artikelen van keurmerken of normen zijn gekoppeld aan de documenten die in Digitale Kliniek zijn opgenomen. Zo kan deze faciliteit op eenvoudige wijze worden gebruikt om te beoordelen of aan alle eisen van keurmerken, normen en het toetsingskader particuliere klinieken is voldaan.

Dat geeft rust en ruimte om te ondernemen en u te richten op optimale zorg voor uw cliënten en patiënten.

Meer informatie is te vinden op deze website, www.digitalekliniek.com. Wij nodigen u uit een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een vrijblijvende demonstratie van Digitale Kliniek.

Menu