De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en Digitale Kliniek

Digitale Kliniek is je behulpzaam om te voldoen aan wet- en regelgeving waaronder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Deze wetgeving vereist onder andere dat de zorg geprotocolleerd wordt verleend en de zorgaanbieder een systeem heeft waarmee de zorg iedere dag geoptimaliseerd en verbeterd kan worden. Digitale kliniek helpt elke zorgaanbieder om hiermee aan de slag te gaan en te voldoen aan niet alleen de Wkkgz maar aan het volledige kader van wet- en regelgeving wat voor de zorg van toepassing is.
In Digitale kliniek kunnen alle documenten van de kliniek naast de protocollen op een beheerste wijze worden ondergebracht. Deze documenten kunnen dagelijks op eenvoudige wijze door de zorgverleners worden geraadpleegd. Digitale Kliniek komt met automatisch versiebeheer, goedkeuring van documenten voordat ze worden gepubliceerd en als een document wordt afgedrukt komen de essentiële gegevens van het document in de voetregel, zoals versienummer, herzieningsdatum en meer.
Om te voldoen aan de eis dat de zorgverlener een systeem heeft waarmee de zorg geoptimaliseerd en verbeterd kan worden, is er voor  Digitale Kliniek de extra module Melden. Met de module melden kunnen de zorgverleners meldingen maken over diverse onderwerpen, zoals incidenten, calamiteiten, een datalek, een Arbo incident en meer. Op basis van deze meldingen, die door de zorgverleners worden ingevoerd, kan de optimalisatie en verbetering van de zorg voor patiënten en cliënten worden doorgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de PDCA systematiek.

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd – IGJ ziet door middel van inspecties toe op de naleving van de Wkkgz en andere wet- en regelgeving. Regelmatig publiceert IGJ Toetsingskaders waarmee de inspecteurs van IGJ hun inspecties uitvoeren. Voor klinieken is dit het toetsingskader Particulieren Klinieken en bijvoorbeeld voor Schoonheidssalons is er het Toetsingskader Schoonheidssalons. Met Digitale Kliniek kan je op eenvoudige wijze aan deze toetsingskaders voldoen en problemen voorkomen bij inspecties van IGJ.

Dat geeft rust en ruimte om te ondernemen en u te richten op optimale zorg voor uw cliënten en patiënten.

Meer informatie is te vinden op deze website, www.digitalekliniek.com of op de website van bpo-axsys zorgadviseurs. Wij nodigen u uit een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een vrijblijvende demonstratie van Digitale Kliniek.

Menu