Digitalisering zorg

BI Dashboard

bpo-axsys zorgadviseurs heeft recent een nieuwe module toegevoegd aan Digitale Kliniek.

BI Dashboard – Meldingen

Met de module BI Dashboard meldingen (Business Intelligence Dashboard) krijgt u de mogelijkheid de meldingen op een gestandaardiseerde wijze te analyseren. Deze module presenteert de meldingen naar soort melding, aantal per soort, aantal per jaar, aantal per maand aantal nog open en aantal gesloten meldingen. Ook worden de meldingen grafisch weergegeven. Op eenvoudige wijze heeft u hiermee meer overzicht over de meldingen.

BI Dashboard – Keurmerken

Met de module BI Dashboard keurmerken (Business Intelligence Dashboard) krijgt u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze inzichtelijk te krijgen welke documenten van uw kwaliteit- en veiligheidssysteem gekoppeld zijn aan een normpunten of keurmerkonderdeel van bijvoorbeeld ISO9001, HKZ, NEN8009 en het ZKN-Keurmerk. U kunt vanuit deze module doorklikken naar het document of het keurmerkonderdeel en normpunt.

Klik hier om naar de module te gaan.

Menu