PDCA Verbeterregister

Een praktisch en doordachte module waarmee u op eenvoudige wijze kan voldoen aan de Wkkgz die van u vraagt de zorg permanent te verbeteren.

Het Plan-Do-Check-Act verbeter register stelt u in staat om verbeteringen vanuit meldingen te registreren (een melding wordt dus gekoppeld aan een verbetering). Ook is het mogelijk de verbetering direct in het PDCA verbeter register in te voeren. U doorloopt alle fases van de PDCA-cyclus en registreert  telkens de uitkomsten van de fase. Na gecontroleerd te hebben of het gewenste effect is bereikt kan de verbetering wordt afgesloten. De afgesloten verbeteringen kunnen geraadpleegd worden om aantoonbaar te maken dat u verbeteringen in de zorgprocessen doorvoert.

Datasheet

PDCA Verbeterregister

– verbeteringen doorvoeren
– duidelijke registratie
– inzichtelijk in welke fase
– overzicht van verbeteringen

Deze module wordt op Digitale Kliniek geïnstalleerd.

De prijs in inclusief installatie en exclusief BTW.

€ 1.000,00 éénmalig
Menu