Melden PRO

De Wkkgz vraagt van u als zorgaanbieder om een systeem te hebben waarmee incidenten gemeld kunnen worden

1. Alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van veilig incident melden, met het doel om daarvan te leren (artikel 9);
2. Incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de toekomst kunnen hebben moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier (artikel 10);
3. Incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de cliënt moeten aan de IGZ gemeld worden als calamiteit (artikel 11).

Melden PRO

De module Melden PRO van Digitale Kliniek is gebaseerd op de Wkkgz  en geeft de artsen en de medewerkers van de kliniek de mogelijkheid incidenten op veilige wijze te melden. De afhandeling van de in Digitale Kliniek geregistreerde meldingen wordt geregistreerd in de melding zodat duidelijk is wat er met de melding is gedaan. Op basis van deze meldingen kunnen artsen en medewerkers leren van het incident en bent u in staat om verbeteringen binnen uw kliniek door te voeren. Hierdoor neemt de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die u verleent toe.

Module BI Dashboard

De module Melden PRO gecombineerd met de module BI Dashboard geeft u de mogelijkheid om de meldingen op eenvoudige wijze te meldingen te analyseren.

Datasheet
Module MELDEN PRO

– voldoen aan de Wkkgz
– op veilig wijze incidenten melden
– leren en verbeteren.
– vanuit meldingen taken toewijzen en verbetertrajecten starten.

Deze module wordt op Digitale Kliniek geïnstalleerd.

De prijs is inclusief installatie en exclusief BTW.

€ 1.750,00
Menu